Ultra Biotin 7500mcg Puritan’s Pride 50 Viên Của Mỹ

Hỗ Trợ Da, Móng, Tóc Biotin 5000mcg 60 Viên Của Mỹ

Biotin là thành phần đặc biệt quan trọng đối với quá trình tổng hợp các axit béo trong cơ thể. Biotin thuộc nhóm vitamin tan được trong nước, hỗ trợ quá trình chuyển hóa cacbonhydrat. Ngoài ra,biotin 60 viên của Mỹ còn tham gia vào các giai đoạn nhất định của quá trình tổng hợp protein và các chất khác, nó đảm bảo cho các tuyến mồ hôi, tủy xương, các tế bào máu, da, tóc, các tế bào thần kinh,…

Còn hàng